تیم ما در سایت لاغر فیت

محمود مردانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس ارشد تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی)

مدیر سایت لاغر فیت

نویسنده مقالات سایت

پروانه دفتر کار مشاوره تغذیه

عضو نظام پزشکی ایران

.
عضو انجمن تغذیه ایران
.
.
کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
.
دانشنامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

خانم عصمت گودرزی بعنوان مشاور و همکار سایت می باشند. چون بیشتر مخاطبان ما خانم هستند، نیاز بود که یک خانم توانمند در این زمینه به من کمک کند.

بی شک سرکار خانم گودرزی با تجربه ۲۵ ساله در حوزه آموزش بهترین گزینه می باشند. توانمندی وی را می توان در کتاب او مشاهده کرد. کتاب مشق شب مامان از شاهکارهای سرکار خانم گودری است.

این کتاب در حوزه توانمند سازی بانوان عزیز به رشته تحریر درآمده است.

چون من خودم این کتاب را با دقت مطالعه نموده ام آنرا به شما نیز توصیه می کنم .

مهندس محمد خانی

مهندس محمد خانی، به عنوان پشتیبان سایت و مدیر سئو با مجموعه لاغر فیت همکاری دارند.

بستن